Logo Gózd GOPS

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od lipca 2018 r. realizowany jest program DOBRY START, czyli 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
 

Terminy złożenia wniosku:

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można złożyć:

- od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej za pomocą:

  • bankowość elektroniczną,
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla osób posiadających profil zaufany,
  • emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS –Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla osób posiadających profil PUE

- od 1 sierpnia 2020 r. - w formie tradycyjnej ( forma papierowa) w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Goździe

pokój nr. 4

Na złożenie wniosku mamy czas do 30 listopada.


Świadczenie "Dobry start" przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
  • osobom uczącym się(osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą).


Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób

    uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku

    szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20.

    rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku

    szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24.rok

    życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o

    niepełnosprawności.
 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Od 2019 roku wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.


Świadczenie „ Dobry start” nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia przedszkola lub rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. Zerówka) oraz na studentów.

 

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

Jeżeli pobierasz świadczenia wychowawcze, masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zmianie miejsca zamieszkania, zawarciu związku małżeńskiego przez dziecko, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie świadczenia.
 

Pytania można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe pod nr tel. 48 389-72-21, adres e-mail swiadczenia.wychowawcze@gozd.pl oraz osobiście w pokoju nr 4 w GOPS w Goździe.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

1. Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na okres zasiłkowy 2020/2021. POBIERZ

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. POBIERZ

3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej. POBIERZ

4. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o świadczenie dobry start na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. POBIERZ

5. Klauzula informacyjna o danych osobowych klientów programu „Dobry start”. POBIERZ

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.